logotype Archiv - Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

Podpořte Běžeckou školu

Pokud chcete podpořit Běžeckou školu máte možnost hned několika způsoby.

Staň se autorem běžeckých článků

Pokud rádi píšete, a také rádi běháte, začněte psát články pro náš server. Článek by měl splňovat tato základní kriteria:

  • rozsah textu min. 3 500 znaků včetně mezer
  • fotografie s autorskými právy pro uveřejnění na stránkách www.bezeckaskola.cz o minimální velikosti 800x600 px
  • čtivý pro čtenáře běžecké školy

Banner Běžecké školy

Pokud máte tu možnost, vložte, prosím, na své stránky některý z níže uvedených kódů, který zobrazí banner s proklikem na stránky Běžecké školy.

Gif banner

<a href="http://www.archivbezeckaskola.cz/" title="Běžecká škola Miloše Škorpila"><img src="http://www.archivbezeckaskola.cz/img/bezeckaskola-88x31-01.gif" width="88px" height="31px" title="Běžecká škola Miloše Škorpila" alt="banner Běžecká škola" /></a>

Běžecká škola Miloše Škorpila

Animovaný banner – Flash

<!--[if !IE]> -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.archivbezeckaskola.cz/img/bezeckaskola-88x31-01.swf" width="88px" height="31px">
<!-- <![endif]-->
<!--[if IE]>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="88px" height="31px" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0">
<param name="movie" value="http://www.archivbezeckaskola.cz/img/bezeckaskola-88x31-01.swf" />
<!-->
<param name="loop" value="true" />
<param name="menu" value="false" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<p>This object requires Flash Player.</p>
</object>
<!-- <![endif]-->

inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků