logotype Archiv - Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

o

Obecná vytrvalost (OV)

Rozeznáváme dva stupně obecné vytrvalosti a to – běh nízké intenzity (50 – 60 % VO2 max) – při TF 120 – 150 tepů za minutu a běh střední intenzity (65 – 75% VO2 max) – při koncentraci laktátu zhruba 2 – 4 mmol/l a TF 150 – 160 tepů za minutu.

Opakované úseky

Ossein

nemineralizovaná kostní hmota – až postupem času dochází k ukládání minerálů

Osteoblast

aktivní kostní buňka tvořící ossein – základní kostní hmotu, jež je tvořena bohatou organelovou výbavou a dlouhými výběžky, jimiž je v kontaktu s ostatními osteoblasty a s cévou přivádějící živiny.

Osteocyt

kostní buňka (nedělící se buňka vzniklá z osteoblastu) v klidovém stádiu, která je s okolím spojená pouze výběžky.

Osteoklast

druh kostní buňky, jejíž funkcí je resorpce odstraňování kostní hmoty, druh tkáňového makrofágu. Mnohojaderná buňka v Howshipových lakunách. Kost podléhá neustálé přestavbě, na níž se podílí jak osteoklast, tak osteoblast osteo-; řec. klastos ulomený od klao – lámat

Osteon

struktura ve tvaru válce, který probíhá typicky rovnoběžně s povrchem kosti. Uprostřed osteonu probíhá Haversův kanálek vyplněný řídkým vazivem, kterým vedou cévy a nerv.

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

Běžecká encyklopedie

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

prohledávání Běžecké encyklopedie


inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků