logotype Archiv - Běžecká škola Miloše Škorpila

inzerce

m

Maximální rychlost (MR)

Melatonin

Hladiny melatoninu jsou silně závislé na střídání světla a tmy. Jeho produkce je největší právě během tmy. Je však ovlivněna tím, že během dne „nastřádáte“ světlo. Světlo z přírodního zdroje, ze slunce.

Metoda extenzivní

Metoda Intenzivní

Metoda souvislá

Je běh rovnoměrnou rychlostí na rovině na vzdálenost 6 – 10 km. Je efektivní, neběží-li běžec do vyčerpání, přičemž by měl bez obtíží uběhnout 60 – 70 % z délky běhu, kterou dokáže uběhnout mírnou intenzitou, to je rychlostí 4:20 – 3:50 min/km.

Mitochondrie

semiautonomní membránou obalená organela, kterou lze nalézt u většiny eukaryotických buněk,. Dosahuje obvykle rozměrů v řádu několika mikrometrů a v buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale i sto tisíc. Jejich funkce se dá přirovnat k buněčné elektrárně, jelikož v nich díky procesu buněčného dýchání vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát (ATP), používaný jako „zdroj energie“ pro průběh jiných reakcí v celé buňce. Navíc se mitochondrie podílejí na dalších procesech, jako je buněčná diferenciace, buněčná smrt i kontrola buněčného cyklu a růstu. Na druhou stranu mohou mít poruchy jejich funkce za následek různá mitochondriální onemocnění.

prohledávání Běžeckých článků


inzerce

Běžecká encyklopedie

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

prohledávání Běžecké encyklopedie


inzerce

běžecká škola

Běžecká škola ve firmách eshop Běžecké školy Dámský běžecký klub

rubriky běžeckých článků

autoři běžeckých článků